BYFORMING
 - arkitektur i sammenheng
     Tilbake  

      Tilbake      Firma Presentasjon      Kontakt       Plansmier      Byforming      Arkitektur      Utlandet      Kurs      Artikler      In English          


 

 

 

  
Hasselbakken på St.Hanshaugen i Oslo
kan også gjenoppbygges.


Hasselbakken slik det lå
på St.Hanshaugen i Oslo

 HASSELBAKKEN RESTAURANT PÅ
ST. HANSHAUGEN I OSLO

Restauranten på St. Hanshaugen besto av to bygninger, den ene oppført i 1890 etter et bystyrevedtak 10. april samme år, den andre i 1896, begge etter tegninger av arkitekt Holm Hansen Munthe.

Bygningens arkitektoniske stil og interiør, og servitrisenes drakter, bar vitnesbyrd om den nasjonale oppvåkning Norge opplevde frem mot oppløsningen av unionen med Sverige i 1905.

Da Hasselbakkens ene bygning brant ned i 1936 besluttet man å rive den andre. Dette fratok St.Hanshaugen parkens viktigste severdighet og stemningsskaper; Oslo slettet et vitalt innslag i bybildet.


 

 

    
Gjenoppbyggingsforslaget


 
Det har gjennom årene kommet ønsker om en gjenoppbygging av Hasselbakken, men organisert arbeid for å fremme tanken startet først i 2004, i forbindelse med henvendelsen fra Potsdams borgermester til Oslos ordfører om å etablere et samarbeid der gjenoppbyggingen av de to tapte bygningene blir et «tvilling-prosjekt». Den tyske Kongsnæsforeningen (Förderverein Kongsnaes) og Stiftelsen Byens Fornyelse innledet er samarbeid for å støtte opp om initiativet.

Tvillingprosjektet vil også være et uttrykk på kultursamarbeid mellom Norge og Tyskland.

Prosjektene har sine røtter i møtet mellom norsk nasjonsbygging og tysk historie fra keisertiden.