Bjørvika

Byformingsprosjekt BYKODE: Oppdragsgiver Oslo Kommune, Plan og Bygningsetaten BYFORM BYKODE Byformen er basert på kvartaler oppdelt i flere gårds-rom og med kamstruktur mot Nyland Alle. Max bygge-høyde er 5 etg. mot syd og 7 etg mot nord med max etasje-høyde på 4m. Påbegynt bygg er beholdt i 12 etg . Øvrig bebyggelse får erstattet Barcodereglene[...]