Holmenkollen Kapell

Gjenoppbyggingen av Holmenkollen kapell
Oppdragsgiver Kirkevergen i Oslo

Kapellet ble først bygget i 1903 etter tegninger av Ark. Peter Andreas Holger Sinding-Larsen som en panelt trekirke med stolpekonstruksjon.

Det ble påtent av satanister og brant helt ned i 1992. Et tidlig ønske fra kirkelig og offentlig hold om å bygge et moderne kapell ble fort overdøvet av et folkelig krav om å bygge en kirke som lignet mest mulig. Med halvparten av midlene fra privat innsamling ble ett nytt kapell tegnet av siv. ark Arne Sødal og ferdigbygget i 1996. Det nye kapellet er bygget som en ekte stavkirke med massive plank og søyler i vegger av tettvokst furu fra Rauland og Heidal. Buer er laget av massive granrøtter og kun gamle håndtverksteknikker er benyttet. For å muliggjøre byggingen ble det først laget en 3-dimensjonal modell med alle kapellets bestanddeler på data. Tegningene fra denne var grunnlaget for produksjon av alle delene i Vågå for så å bli kjørt på lastebil til Holmenkollen og satt sammen som et byggesett.

Kapellet har fått nye formelementer fra stavkirker og fått mere profilering og treskjæring hentet fra dragestilen. Kapellet fungerer som en ny arbeidskirke som tilfredsstiller alle moderne krav. l tillegg til kirkerommet finnes nå forsamlingssal, kjøkken og møterom.

brann

kapell11-200

kapell