Plansmier

Arkitekt Arne Sødal som arrangør av plansmier:

Vårt kontor tar oppdrag i å gjennomføre plansmier. Vi har både lokal og internasjonal erfaring. På disse nettsidene finner du lenker til aktuelle plansmier og beskrivelser av hva plansmier innebærer.

Se video:

Plansmier er demokrati og medvirkning

Høring gjennom byforming:
Der er særlig i USA og England man de siste årene har laget planer for byutvikling på denne måten. I England kalles metoden “Enquiry by Design”. Det kan oversettes til “høring gjennom byforming”, med andre ord en prosess der offentlighetens rett til å påvirke planprosessen utøves ved direkte deltakelse i utarbeidelsen av planen.

Et verksted for en ferdig plan:
En plansmie er med andre ord noe langt mer enn idedugnader og informasjonsmøter. Plansmia er en forpliktende prosess med et klart mål: I løpet av et ukelangt verksted skal det lages ferdig en plan for et fremtidig byområde. Både fagfolk, utbyggere, offentlige etater, frivillige organisasjoner og interesserte borgere inviteres til å delta.
Korreksjon i åpne møter
Først får man alle fakta, ønsker og målsettinger på bordet, deretter lages det utkast basert på de beste forslagene. Underveis korrigeres forslagene i åpne møter. Til slutt har man forhåpentligvis kommet frem til et konkret byplanforslag som flest mulig støtter.

Designere som vil lytte:
Selve designarbeidet gjøres av en gruppe kompetente fagfolk. Disse bør være uavhengige av aktørene i prosjektet, men villige til å lytte til alle parter og bli tittet over skulderen mens de arbeider.

Raskere til et mål som flere kan godta:
Det er mange fordeler ved åpne plansmier fremfor konvensjonell planlegging: Det går raskere, man unngår at planleggingen blir styrt av bare en parts interesser, det sikres deltakelse og åpenhet, og man kan slippe runder med protester og klager mot prosjekter som ikke har tatt tilbørlig hensyn til alle parters interesser.

En plansmie / charrette er…

– Av minst fire dagers varighet
– En åpen prosess som involverer alle parter
– En samarbeidsprosess med hyppige tilbakemeldinger fra partene.
– En prosess som skaper en gjennomførbar plan

 Det er ikke…

– En en-dags workshop
– En langvarig maratonprosess der alle parter er involvert i alt
– En plan utformet av svært få som får konsekvenser for svært mange
– En visjons-dugnad som ikke konkluderer med konkrete løsninger
.